EL AU -DESSUS DU PANTHEON !ELLINES : ELLAS !?YAVAN COMME SAINTES ECRITURES ? DELUGE DE DIAS ZEUS ET CREATION DE L'ELLINAS : 3000 ANS AVANT J.C. !

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

Η Μεγάλη Ελλάδα ή Μεγάλη ΕλλάςMagna Graecia στα λατινικάMagna Grecia (ή, σπανιότερα, Grande Ellade) στα ιταλικά, ήταν η επικράτεια των διαφόρωναρχαίων Ελληνικών αποικιών στην Σικελία και νότια Ιταλία.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

Η Ελλάδα ή Ελλάς (πολυτονικά: Ἑλλάς, επίσημα: Ελληνική Δημοκρατία) είναι χώρα που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρωτεύουσα της Ελλάδας και μεγαλύτερη πόλη είναι η Αθήνα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά όπου εγκαταστάθηκαν στους αρχαίους χρόνους ελληνικοί πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, τηςΙωνίας, της Μεγάλης Ελλάδας και των διάσπαρτων ελληνικών εγκαταστάσεων στις ακτές της Μεσογείου, αλλά μέχρι και τον Εύξεινο Πόντο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82

νομασίες των Ελλήνων

 • Έλληνες - Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Έλλην, ο οποίος ήταν γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, απέκτησε τρεις γιους, τον Αίολο, τον Δώρο και τον Ξάνθο. Ο Αίολος και ο Δώρος μαζί με τους γιους του Ξάνθου, τον Αχαιό και τον Ίωνα, αποτέλεσαν τους γενάρχες των τεσσάρων κυριότερων ελληνικών φυλών που ήταν οι Αχαιοί, οι Δωριείς, οι Αιολείς και οι Ίωνες. Το όνομα Έλληνες στα ομηρικά χρόνια δεν αντιστοιχούσε παρά μόνο σ' ένα ελληνικό φύλο, που κατοικούσε στην περιοχή γύρω από τον Σπερχειό ποταμό στη σημερινή Φθιώτιδα, το οποίο είχε ως ηγέτη του τον μυθικό Αχιλλέα. Η ετυμολογία της λέξεως Έλλην προκαλεί μέχρι σήμερα συζητήσεις. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι προέρχεται από τους Σελλούς (< θ. σελ- = φωτίζω), το ελληνικό φύλο της Ηπείρου που ήταν οι ιερείς της Δωδώνης και μέρος των οποίων μετανάστευσε στη Φθία. Άλλες απόψεις σχετίζουν το όνομα Έλλην με το θέμα ελλ-που σημαίνει ορεινός ή με τη λέξη ἔλλοψ που σημαίνει άφωνος, άφθογγος. Ήδη τον 7ο π.Χ. αιώνα είχε επικρατήσει η ονομασία Πανέλληνες και από εκεί αποσπάστηκε και γενικεύτηκε η ονομασία Έλληνες, εξ ου και ο τονισμός, Έλλην αντί Ελλήν. Αργότερα, με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, ο όρος Έλλην σήμαινε τον ειδωλολάτρη ή τον μη χριστιανό, ενώ οι κάτοικοι της Ελλάδας λέγονταν Ελλαδίτες. Όταν ο Χριστιανισμός έπαψε να απειλείται από τις παγανιστικές θρησκείες, ο όρος Έλλην άρχισε να χρησιμοποιείται δειλά δηλώνοντας την καταγωγή ενώ μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους, η ονομασία επανήλθε ως επίσημη. Το επίσημο όνομα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Hellas.
 • Les noms des Grecs

  Article détaillé: noms des Grecs
  • Grecs - Selon la mythologie grecque , ELLIN qui était le fils de Deucalion et Pyrrha, a eu trois fils, Aeolus Doros et Xanthus. Aeolus et Dorus avec son fils Xanthus, l'Achaïe et Jonas étaient les fondateurs des quatre grandes tribus ELLENIQUES étaient les Achéens , les Doriens , les Éoliens et Ioniens . Le nom de ELLINES  dans les temps homériques ne correspondent pas seulement à une tribu ELLENIQUE qui habitait la région de la rivière aujourd'hui Spercheus Fthiotida , qui était chef de la mythique Achille . 

  • L'étymologie du mot ellin cause jusqu'à maintenant discussions. L'opinion dominante est que cela vient de l'Selli (<p-i = éclairer ) la race ELLINIQUE DE L' Épire, qui étaient les prêtres de Dodone et dont une partie migré vers Phthia. D'autres aspects concernent le nom ellin le sujet Ell- ce qui signifie montagne ou le mot ellops signifie sans voix, afthongos . Déjà le 7ème siècle avait prévalu nom panhellénique puis détaché et généralisé le nom de ELLINES, d'où l'intonation Ellin plutôt ELLIN .

  • Plus tard, avec la propagation du christianisme , le terme ELLIN (GENTIL) signifie le païen ou non-chrétienne, tandis que les habitants de la Grèce ont été appelés ELLADITES. Quand le christianisme a cessé d'être menacés par les religions païennes, le terme ELLIN a commencé à être utilisé avec prudence en indiquant leur origine et après la proclamation de l'indépendance de l'Etat grec, le nom est revenu en tant que fonctionnaire. Le nom officiel DU PAYS ELLENIQUE (GRECE) dans l' Union européenne est Hellas .

 • Γιαβάν (Yavan ή Javan) - Με αυτή την ονομασία είναι γνωστοί οι Έλληνες στους λαούς της ανατολικής Μεσογείου από την βιβλική εποχή, που αναφέρονται ως ο λαός που εγκαταστάθηκε στα Βαλκάνια. Η ονομασία Γιαβάν είναι συγγενική του Γιουνάν.
 • Jávea (Iavan ou Java) - Avec ce nom sont connus peuples ΕLLINES (GRECS) de l'est de la Méditerranée de l'époque biblique, appelés les personnes qui se sont installés dans les Balkans . Le nom Java est affiliéYunnan .
 • Jávea (Iavan ou Java) - Avec ce nom sont connus peuples grecs de l'est de la Méditerranée de l'époque biblique, appelés les personnes qui se sont installés dans les Balkans . Le nom Java est affiliéYunnan .
Οι Δωριείς ήταν ελληνικό φύλο, ένα από τα τέσσερα της αρχαιότητας, το οποίο καταγόταν σύμφωνα με τις γραπτές παραδόσεις από την οροσειρά της Πίνδου. Κατά την παλαιά παραδοσιακή θεωρία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι Δωριείς κατέβηκαν στη νότια Ελλάδα περίπου τον 12ο π.Χ. αιώνα και κατέλυσαν τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, καθώς διέθεταν όπλα από σίδηρο, που ήταν ανώτερα από τα χάλκινα των Μυκηναίων. Νεώτερες όμως μελέτες συνδυάζουν την έλλειψη αρχαιολογικών ευρημάτων που να συνηγορούν σε μια τέτοια βίαιη εισβολή και γλωσσολογικών στοιχείων από την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β, και αμφισβητούν έντονα την εκδοχή αυτή. Η μετακίνησή τους αυτή, που είναι γνωστή ως "Κάθοδος των Δωριέων", παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα σκοτεινότερα σημεία της ελληνικής ιστορίας.

Καταγωγή και ιστορία

Οι Δωριείς ήταν μαζί με τους Ίωνες, τους Αιολείς και τους Αχαιούς, τα τέσσερα μεγάλα ελληνικά φύλα, τα οποία εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ. και διαμόρφωσαν το ελληνικό έθνος.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όταν βασίλευε ο Δευκαλίων, οι Δωριείς κατοικούσαν στην Φθιώτιδα. Από εκεί, ενώ βασιλιάς τους ήταν ο Δώρος, από τον οποίο πήραν και το όνομά τους, πήγαν στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου, στην περιοχή που ονομαζόταν Ιστιαιώτις. Οι Κάδμειοι τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή και να εγκατασταθούν στην Πίνδο, σε μια περιοχή που εκτείνεται από την περιφέρεια ΚαστοριάςΓρεβενών έως και την επαρχία Μετσόβου, όπου ονομάστηκαν Μακεδνοί.


Les Doriens étaient race ellenique (grecque), l'un des quatre de l'antiquité, qui est entré dans les traditions écrites de la chaîne de montagnes de Pinde . Dans la vieille théorie traditionnelle et dans des circonstances mystérieuses, les Doriens venus dans le sud de la Grèce autour du 12ème BC siècle et a renversé la civilisation mycénienne , et possédait des armes de fer , ce qui était supérieur au bronze des Mycéniens. Des études récentes, cependant, combinent l'absence de découvertes archéologiques pour suggérer une telle invasion brutale et linguistiques données du déchiffrement du linéaire B , et fortement contesté cette version. Leur mouvement, qui était connu comme le « invasion dorienne »reste à ce jour l'un des points les plus sombres de l'histoire grecque .

Origine et histoire 

Le Doriens étaient ensemble avec le Ioniens , le Eoliens et Achéens , les quatre principales tribus grecques (elleniques), qui s'est étendue à ELLAS à des moments différents au cours de la deuxième millénaire avant JC et façonné le grec nation (nation ellénique).

Selon Hérodote , au cours de la Deucalion de règne, les Doriens vivaient dans Fthiotida . A partir de là, tandis que leur roi était un cadeau, dont ils ont pris leur nom, sont allés sur les pentes de Ossa et Olympus , dans la région appelée Istiaiotis. Le Kadméens forcés à quitter la région et s'installer dans Pinde , dans une région qui s'étend de la région de Kastoria ,Grevena la province Metsovo , où le nom Makednos.

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

Ελληνική μυθολογία

Με τον όρο ελληνική μυθολογία εννοούμε όλο το πλέγμα των μύθων που σχετίζονται με την υπόθεση της ελληνικότητας, έτσι όπως παρουσιάζονται στα κείμενα τηςΑρχαιοελληνικής ή Βυζαντινής γραμματείας. Ως ελληνική μυθολογία ορίζεται επίσης η αφήγηση των ιστοριών που δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες και αφορούσαν τους θεούς και τους ήρωες τους, τη φύση του κόσμου και τις τελετουργικές πρακτικές λατρείας τους.

Ελληνικό Πάνθεον

Σύμφωνα με την κλασική μυθολογία, μετά την ανατροπή των Τιτάνων, καθιερώθηκε το νέο Πάνθεο των θεών και θεοτήτων. Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών θεοτήτων της ελληνικής μυθολογίας ήταν οι Δώδεκα Ολύμπιοι (ο περιορισμός του αριθμού τους σε δώδεκα αποτελεί μια σχετικά σύγχρονη καινοτομία), που κατοικούσαν στο όρος Όλυμπος υπό το βλέμμα του Δια. Εκτός από τους Ολύμπιους, οι Έλληνες λάτρευαν και θεότητες της υπαίθρου, τον τραγόμορφο Πάνα, τις Νύμφες (πνεύματα των ποταμών), τις Ναϊάδες (που κατοικούσαν σε πηγές), τις Νηρηίδες (που κατοικούσαν στη θάλασσα), θεϊκούς ποταμούς, Σάτυροι, και άλλοι. Επιπλέον, υπήρχαν και σκοτεινές δυνάμεις του κάτω κόσμου, όπως οι Ερινύες, που τιμωρούσαν αυτούς που διέπρατταν εγκλήματα κατά συγγενών τους. Προς τιμήν του αρχαίου ελληνικού Πανθέου, ποιητές συνέθεσαν τους Ομηρικούς Ύμνους (ένα σύνολο από τριάντα τρία τραγούδια).

Panthéon ELLIN 

Les douze Olympiens, travail MONSIAU, 18e siècle

Selon la mythologie classique, après le renversement des Titans , a présenté le nouveau panthéon de dieux et de déesses. Parmi les principales divinités ELLENIQUES de la mythologie ELLINE  étaient les douze Olympiens (La limitation de leur nombre à douze est une innovation relativement moderne), qui vivaient sur le mont Olympe , sous le regard de la vie . Outre les Olympiens, les Grecs adoraient des divinités de la campagne, le tragomorfo Pan , les nymphes (esprits des rivières), les Naïades (qui habitait ressorts), le Néréides (qui habitent la mer), les rivières divines, satyres et autres . En outre, il y avait des forces obscures de la pègre, comme Furies , qui punissent ceux qui commettent des crimes contre leurs proches. En l'honneur de l'ancien panthéon ELLIN, poètes composent les Hymnes homériques (pour un total de trente-trois chansons).

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD

 

 • Grecs - Selon la mythologie grecque , ELLIN qui était le fils de Deucalion et Pyrrhaa eu trois fils, Aeolus Doros et Xanthus. Aeolus et Dorus avec son fils Xanthus, l'Achaïe et Jonas étaient les fondateurs des quatre grandes tribus ELLENIQUES étaient les Achéens , les Doriens , les Éoliens et Ioniens . Le nom de ELLINES  dans les temps homériques ne correspondent pas seulement à une tribu ELLENIQUE qui habitait la région de la rivière aujourd'hui Spercheus Fthiotida , qui était chef de la mythique Achille . 

Δευκαλίων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
 
 
Δευκαλίων και Πύρρα", Giovanni Maria Bottalla

Στην ελληνική μυθολογία ο Δευκαλίων είναι ο σύζυγος της Πύρρας, κόρης του Επιμηθέα και της Πανδώρας: ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέζησαν από τονΚατακλυσμό και αναδημιούργησαν την ανθρωπότητα. Ήταν γιος του Προμηθέα[1] και της Πανδώρας ή της Κελαινούς ή της Κλυμένης του Ωκεανού[2] κατά τονΔιονύσιο της Αλικαρνασσού.

Κατά τον Αυγουστίνο Ιππώνος, ο Δευκαλίων και ο Προμηθέας ήταν σύγχρονοι του Μωυσή.[3]

Dans la mythologie grecque le Deucalion est le mari de Pyrrha , fille d' Épiméthée et Pandore : ils étaient les seules personnes qui ont survécu à l' inondation et l'humanité recréée. Il était le fils de Prométhée [1] et Pandora ou Celaeno ou Clymène l' océan [2] lorsque Denys d'Halicarnasse .


 

Descendants 

 

Outre les enfants nés des jets de pierres, Pyrrha et Deucalion donné lieu à la grecque , le Amphictyon [1] [4] , le droit d'aînesse [1] , le Mélantho au bien-être , le Marathon , le Pandora la jeune [ 5] et NympheThyia [5] .

 

Déluge de Deucalion 

 

Article principal: Déluge de Deucalion

 

Le déluge de Deucalion est l'ancienne version ELLENIQUE de l'inondation mentionné dans les traditions de nombreuses civilisations anciennes.

 

Le temps en Thessalie régnait Deucalion, le Zeus (DIAS)décida de détruire toutes les course bronze de gens qui étaient corrompus. Deucalion alors appris de son père, Prométhée, pourr la catastrophe à venir, a construit un bateau, a rassemblé les fournitures nécessaires à leur survie et sont montés à bord du bateau avec sa femme.

 

Lorsque les pluies envoyés par Zeus arrêté son bateau Deucalion échoué sur le haut du Parnasse [1] (ou le mont Etna [7] ou les Athos de Halkidiki [8] ou le mont Othris en Thessalie lors Hellanikos ) et Deucalion et Pyrrha ont débarqué et ont fait le sacrifice à Zeus Fyxio [2] . Afin de régénérer la race humaine a commencé à jeter des pierres dans le dos: le Deucalion jetait des pierres, transformé en hommes et ceux volant Pyrrha transformés en femmes.

 

De la première pierre jetée par Deucalion est venu (LE ELINAS) de Grèce , le chef des Grecs (LE CREATEUR DES ELLENES).LES PERSONNES NéES DES PIERRES, ONT été NOMMéES "PEUPLE" , à savoir les personnes nées à partir de la pierre ( grec ancien : las = pierre) [1] [7] .

 

 Strabon mentionne que la côte de Fthiotida étaient deux petites îles ont été nommés par Deucalion et Pyrrha.

 

L'enceinte du temple de Zeus olympien à Athènes était dans les temps anciens, tel que rapporté par Pausanias , un tombeau où, selon la tradition, a été enterré Deucalion.

 

D'autres personnes 

 

Οι Έλληνες είναι ένα έθνος που κατοικεί κυρίως στα νότια Βαλκάνια και κατοίκησαν τον χώρο που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα (αρχικά στη Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, και αργότερα σε άλλες περιοχές) από τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ.,[9][10] καθώς και την Κύπρο στα μέσα της 2ης.

Les Grecs sont un peuple qui vit principalement dans le sud des Balkans et habitait la région aujourd'hui appelée la Grèce (à l'origine en Thessalie, en Grèce centrale et le Péloponnèse, et plus tard dans d'autres domaines) de la fin du 3e millénaire avant notre ère , [9 ] [10] ainsi que Chypre au milieu seconde .

Les Grecs colonies généralement établis tout autour de la Méditerranée et après la campagne d' Alexandre le Grand, les villes et les colonies atteignant jusqu'à aujourd'hui l'Inde . Aujourd'hui, la nation grecque sont encore dispersés dans le monde entier. La majorité reste dans les limites de l'état actuel et l'île grecque de Chypre, qui est le deuxième Etat grec de nos jours. Historiquement, les populations grecques résidant en Basse- Italie et la Sicile , qui forment laGrande Grèce de l'Antiquité , en Corse et dans cette côte opposée d'aujourd'hui France , sur la côte de l'Asie Mineure , la mer Noire et de l' Épire du Nord .

Colonies grecques fortes ont été créées par des immigrants grecs au US , à l'Australie , à l'Allemagne , au Canada et au Royaume-Uni tandis que les petits groupes vivent dans presque tous les pays de la terre . La majorité des Grecs parlent la langue grecque et suit la doctrine chrétienne orthodoxe orientale .

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1

 

Ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι η αρχαία Ελληνική εκδοχή του κατακλυσμού που αναφέρεται σε παραδόσεις πολλών αρχαίων πολιτισμών (όπως π.χ. στην Ιουδαική - Χριστιανική παράδοση με τον κατακλυσμό του Νώε).

 

Κατά τον μύθο την εποχή που στη Θεσσαλία βασίλευε ο Δευκαλίωνας ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει όλη την γενιά των ανθρώπων που ήταν διεφθαρμένη, με εξαίρεση τον δίκαιο βασιλέα και την γυναίκα του την Πύρρα.

 

Ο Δευκαλίωνας λοιπόν μετά από συμβουλή του πατέρα του κατασκεύασε ένα πλοίο συγκέντρωσε τα απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση τους και επιβιβάστηκε στο πλοιάριο μαζί με την γυναίκα του. Στο μεταξύ ο Δίας ανοίγει τους καταρράκτες του Ουρανού και το έδαφος της Ελλάδας γεμίζει με νερό και οι άνθρωποι χάνονται. Για εννέα μέρες και εννέα νύχτες το βασιλικό ζευγάρι περιφέρεται από τα νερά μέσα στο πλοιάριο. Την δέκατη όμως ημέρα προσάραξε στο όρος Όρθρυς ή κατά άλλη εκδοχή στον Παρνασσό ή στον Άθω. Εκεί όταν οι βροχές σταμάτησαν και τα νερά υποχώρησαν ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατέβηκαν στην ξηρά και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν θυσία στον Φύξιο Δία (προστάτης των φυγάδων). Ο θεός που επικαλέστηκε ο θεοσεβής Δευκαλίωνας έστειλε τον Ερμή για να τους μεταφέρει την υπόσχεση ότι ο Δίας θα πραγματοποιούσε την πρώτη ευχή τους.Και η πρώτη ευχή του Δευκαλίωνα και της Πύρρας δεν ήταν άλλη από το να δώσει και πάλι ζωή ο Δίας στο ανθρώπινο γένος.

Le déluge de Deucalion est l'ancienne version grecque de l'inondation mentionné dans les traditions de nombreuses cultures anciennes (comme la tradition judéo - chrétienne avec le déluge de Noé ).

Selon la légende la saison en Thessalie régnait Deucalion le Zeus décida de détruire toute une génération de gens qui étaient corrompus, sauf le roi juste et sa femme Pyrrha.

Deucalion Ainsi, sur les conseils de son père a construit un bateau a rassemblé les fournitures nécessaires à leur survie et sont montés à bord du bateau avec sa femme. En attendant DIAS ouvre cascades ciel et le territoire de la Grèce (ELLAS) est rempli avec de l'eau et les gens perdus. Pendant neuf jours et neuf nuits du couple royal à errer dans les eaux sur le bateau. Mais le jour dixième échoué sur le mont Matins ou une autre version dans Parnassus ou le mont Athos . Il lorsque la pluie s'est arrêtée et le retrait des eaux Deucalion et Pyrrha ont débarqué et la première chose qu'ils firent fut un sacrifice à Zeus Fyxio (protecteur des fugitifs). Le dieu invoqué par Deucalion pieux envoyé Hermes pour les emmener à la promesse que Zeus aurait fait le premier vœu tous. ET le premier vœu de Deucalion et Pyrrha n'est autre que de donner la vie à nouveau Zeus à l'humanité .

Dans une autre version, qui vient de Phocée Deucalion et Pyrrha se rendit à Delphes et le sanctuaire de Thémis à exprimer et à ce même désir. La déesse a écouté et a répondu à l'oracle suivant: S'ils voulaient donner vie à de nouvelles personnes devraient couvrir leurs visages et jetant derrière leurs os dos de la mère tous.Ekeinoi compris l'interprétation de la prophétie, et a fait que l'oracle leur a dit commencé à jeter des pierres derrière leur dos, car ils sont venus des entrailles de la Mère Terre .

Les pierres que Deucalion jetait, transformés en hommes et ceux volant Pyrrha transformés en femmes. De la première pierre est jetée par Deucalion venus de Grèce , le patriarche grec.

Pour le déluge de Deucalion il ya d'autres variantes telles que que lorsqu'il devint roi en Béotie était Ogygès premier roi du pays de la Béotie, ou pendant Megarieis l'inondation ont survécu seulement Megara qui ont fui en haut Geranion . Cependant, la version de Deucalion et Pyrrha est celui qui s'est largement répandu et a remporté tous et au moment de Plutarque enrichi avec d'autres éléments et détails qui viennent de traditions asiatiques ressemblent à bien des égards la version racontée par la Bible .

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)

Ο Ερμής είναι ο αγγελιαφόρος των θεών στην ελληνική μυθολογία.[1] Ακόμη λειτουργεί ως ψυχοπομπός, οδηγεί δηλαδή τις ψυχές των νεκρών στον Άδη (όπως μαθαίνουμε στην Οδύσσεια), αλλά είναι και προστάτης των κλεφτών, των τυχερών παιχνιδιών και του εμπορίου.[2] Σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο, πατέρας του Ερμή ήταν ο Δίας και μητέρα του η Μαία, μία από τις Πλειάδες, τις θυγατέρες του Άτλαντα, του γίγαντα που κρατούσε στις πλάτες του τον ουρανό. Πρόκειται για τις Πλειάδες κόρες που αργότερα ο Δίας τις μετέτρεψε σε αστερισμό, μαζί με τον κυνηγό Ωρίωνα, καθώς ο τελευταίος τις καταδίωκε.

Mercure est le messager des dieux dans la mythologie grecque . [1] fonctionne même comme psychopompe, qui conduit les âmes des morts à Hadès (comme nous l'apprenons dans le Odyssey ), mais est également patron des voleurs, le jeu et le commerce. [2 ] Selon le règne mythe , le père de Hermès était Zeus et sa mère Maia , l'un des Pléiades , les filles d'Atlas, le géant qui tenait le dos du ciel. Ce sont les Pléiades filles plus tard Zeus transformé en constellation, avec le chasseur Orion, que celui-ci leur poursuite.

Caducée

 

C'est peut-être la divinité la plus sympathique du grec douze, combinant initialement éléments divins et humains très forts, mais aussi parce qu'elle est essentiellement le premier professeur de la race humaine, il est introduit lettres et des sciences à l'humanité enseignée à l'aide Son intellect et effectivement il ya des mythes qui lui attribuent la transmission des connaissances d'incendie à l'homme. Dans le même temps est un patron du commerce, de rites sacrificiels et de magie. Exprime une façon presque archétypale de la vitesse, la flexibilité, la polyvalence, mais aussi leurs moyens frauduleux qui suit parfois l'esprit aussi facilement la fraude et faire des erreurs. Il a, en outre, un côté sombre et plus humain, être le premier dans la prestidigitation, le mensonge et le vol. Le chercheur britannique John R. Willet écrit ce qui suit:

 

"... Mercure est la plus aimable, la plus instable, plus confus le plus complexe et donc plus grec que tous les dieux de l'Olympe."

 

Les principaux traits, cependant, est qu'il fonctionne comme un messager des dieux, c'est à dire comme un intermédiaire entre eux et le peuple, et remplit la fonction de psychopompe, conduit les âmes des morts à Hadès , sont également des divinités sur les activités à l'aide de nuits sombres et pour ceux qui sont considérés avoir une très bonne relation avec la Lune . Même mentionné que la nuit, il a volé le bétail sacrés de Apollo , le quatrième jour de sa naissance, la Lune est sorti deux fois pour lui faciliter dans le déplacement de Pieria dans les montagnes de Kyllinis. Ses symboles sont les caducée , emblème messagers rapides, et des sandales ailées. Dans la tradition ésotérique Hermès symbolise la raison, c'est à dire l'ensemble de tous les esprits dans l'univers ou à l'un des sous-systèmes.


Δώδεκα θεοί του Ολύμπου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Δωδεκάθεο)
 
Οι Θεοί του Ολύμπου. Αναπαράσταση σε σαρκοφάγο.Μουσείο του Λούβρου.

Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι κύριοι θεοί της Ελληνικής μυθολογίας που κατοικούσαν στην κορυφή του Ολύμπου. Οι Ολύμπιοι θεοί κέρδισαν την εξουσία νικώντας τους Τιτάνες στην Τιτανομαχία. Στην πραγματικότητα οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο δωδεκάθεο, αλλά υπήρχαν μεγάλοι και μικρότεροι θεοί και άλλοι που λατρεύονταν τοπικά π.χ. ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης ήταν οι μεγαλύτεροι θεοί, ενώ ο Διόνυσος ήταν μικρότερος θεός. Το δωδεκάθεο είναι έννοια που σχηματίστηκε από δυτικούς λόγιους τον 16ο-17ο αιώνα και έχει εμφανιστεί με διάφορες συνθέσεις ανάμεσα σε 14 θεούς.

Οι θεότητες που, κατά παράδοση, αποτελούσαν το δωδεκάθεο είναι:

Ζευς ή Δίας Jupiter Versailles Louvre Ma78.jpg Ο πατέρας των Θεών και ο σπουδαιότερος από αυτούς. Θεός των καιρικών φαινομένων, προστάτης των ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας. Λατρευόταν ως ο σοφός θεός που καθόριζε τις τύχες των ανθρώπων και ρύθμιζε την ηθική τάξη του κόσμου.
Ήρα Hera Campana Louvre Ma2283.jpg Αδελφή και σύζυγος του Δία. Ήταν προστάτιδα του γάμου και της συζυγικής πίστης.
Ποσειδώνας Neptune fountain02.jpg Θεός της θάλασσας, των ποταμών, των πηγών των πόσιμων νερών και γενικά του υγρού στοιχείου.
Δήμητρα Demeter Pio-Clementino Inv254.jpg Θεά της γης, της γεωργίας , της χλωρίδας, της τροφής, του γάμου και προστάτιδα των γεωργών.
Εστία Hestia.png Η Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της οικογενειακής ευτυχίας, είχε ως ιερό της το κέντρο του σπιτιού και δεν της προσφερόταν μόνο η πρώτη, αλλά και η τελευταία θυσία σε κάθε γιορταστική σύναξη του ανθρώπου. Η Εστία, η Αθηνά και η Άρτεμη, ήταν οι μόνες Θεές που πάνω τους δεν είχε δύναμη η Αφροδίτη (που είχε υποτάξει το σύνολο Θεών και ανθρώπων).
Αφροδίτη NAMA 262 Aphrodite Epidaure 2.JPG Θεά της ομορφιάς και του έρωτα.
Απόλλων Roman Statue of Apollo.jpg Θεός της μαντικής τέχνης, της μουσικής και του χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής. Ήταν ακόμα θεραπευτής θεός.
Άρης Ares villa Hadriana.jpg Θεός της μάχης και του πολέμου
Άρτεμις Diane de Versailles Leochares 2.jpg Θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, των ζώων και της γονιμότητας.
Αθηνά Athena Giustiniani Musei Capitolini MC278.jpg Θεά της Σοφίας, των τεχνών και του σώφρονος πολέμου
Ήφαιστος Vulcan Coustou Louvre MR1814.jpg Θεός της φωτιάς, των ηφαιστείων, της μεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. Ήταν ακόμα ο κατασκευαστής των όπλων των θεών.
Ερμής Hermes-louvre3.jpg Ήταν ο αγγελιαφόρος των θεών, κήρυκας και ψυχοπομπός, προστάτης του εμπορίου, των ταξιδιωτών αλλά και των ληστών.

Άλλες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας[Επεξεργασία]

Άλλες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας είναι:

 • Πλούτωνας [ή Άδης, κατά την πρώιμη αρχαιότητα] : Θεός του Κάτω και του Αόρατου Κόσμου.
 • Διόνυσος: Θεός του δράματος και του παιχνιδιού, θεός του κρασιού. Συνδέεται επίσης με τη γονιμότητα.
 • Εκάτη : Θεά της μαγείας.
 • Έρως : Θεός του έρωτα.
 • Ήβη : Θεά της νεότητας.
 • Ιασώ : Θεά της ίασης.
 • Παν : Θεός της πανίδας και των ποιμένων.
 • Περσεφόνη : Θεά των εποχών[κόρη της Δήμητρας].
 • Αίολος : Θεός των ανέμων.
 • Θέμις : Θεά της δικαιοσύνης.


Κατά τόπους το Δωδεκάθεο άλλαζε. Σε κάποιες περιοχές στο Δωδεκάθεο έμπαιναν η Εστία και ο Πλούτωνας αλλά και τοπικές θεότητες, κυρίως ποταμών, επειδή διαδραμάτιζαν ουσιαστικό ρόλο στην επιβίωση των ανθρώπων. [1]

 SUITE Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site